HOME | PRZYGOTOWALI | DEUTSCH

Niemieckie fotografie lotnicze sprzed sierpnia 1944 

 

 

Warszawa - Kosciol sw. Aleksandra z widocznym cieniem samolotu

Warszawa - ostatnie spojrzenie

 

Wirtualna prezentacja ukazuje, tak samo jak wcześniejsza wystawa fotografii, niemieckie zdjęcia lotnicze centrum Warszawy - od Woli po Pragę, od Żoliborza po Mokotów. Zostały one wykonane na kilka tygodni przez wybuchem powstania warszawskiego (1.08.1944), prawdopodobnie między końcem czerwca i początkiem lipca 1944, podczas lotu zwiadowczego samolotu typu Focke-Wulf Fw 189 Eule. Dzięki dobrej pogodzie oraz dużym umiejętnościom fotografa powstały zdjęcia o wyjątkowo dobrej jakości.

Place, ulice i parki - pełne ludzi i pojazdów - pokazują ożywiony ruch w blasku letniego słońca. Architektura poszczególnych dzielnic i założeń architektonicznych jak i pojedyncze, dziś nieistniejące budowle widoczne są w ostatnich dniach przed zagładą. Równocześnie wyraźnie rysują się zniszczenia, jakie polska stolica doznała podczas oblężenia we wrześniu 1939 roku.

 

 

Zdjęcia lotnicze należą do serii 110 fotografii przekazanych w 1983 roku do Bildarchiv Foto Marburg ze zbiorów prywatnych. Tamże zostały rozpoznane jako wartościowy i do tej pory nie znany nauce materiał źródłowy przez dra Marka Barańskiego podczas pobytu stypendialnego w Instytucie Herdera w Marburgu w roku 2003. Z jego inicjatywy i według jego koncepcji zrealizowano wystawę fotograficzną zaprezentowaną polskiej publiczności jesienią 2004 roku. Niemieckojęzyczna wersja wystawy wraz z prezentacją multimedialną została przygotowana w ramach kooperacji przez dra Marka Barańskiego, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Bildarchiv Foto Marburg i Instytut Herdera. Fotografie zostały uzupełnione o jedenaście komentarzy do dzielnic miasta lub poszczególnych założeń urbanistycznych oraz o historyczne i powojenne ujęcia pojedynczych budowli pochodzące ze zbiorów wszystkich trzech kooperujących instytucji oraz z archiwum fotograficznego Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN) w Warszawie.

Opracowanie techniczne wykonało Bildarchiv Foto Marburg.

 

dalej >