HOME | PRZYGOTOWALI | DEUTSCH

 

 

6. Fragment zabudowywanej w okresie przedwojennym części Pola Mokotowskiego, między ul. Rakowiecką a powstającą Al. Niepodległości i projektowaną ul. Batorego; w głębi gmach Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej (1927) [zdjęcie nr 931405].

Zoom

 
zum Stadtplan powrót do części miasta