HOME | PRZYGOTOWALI | DEUTSCH

 

 

2. Ul. Zygmuntowska - jedna z głównych arterii przedwojennej Pragi. Widok od ul. Jagiellońskiej w kierunku Targowej; z lewej prawosławna cerkiew ¶w. Marii Magdaleny (1869), w głębi gmach Okręgowej Dyrekcji Kolei (1926); po prawej - budynek gimnazjum im. Władysława IV (1905), plac zabaw z hu¶tawkami i karuzelami, a dalej drewniany budynek Dworca Wileńskiego [zdjęcie nr 931351].

Zoom

 

zum Stadtplan powrót do czę¶ci miasta