HOME | PRZYGOTOWALI | DEUTSCH

 

 

6. Rejon pl. Bankowego - widok od północy. Na pierwszym planie zabudowa terenu przy zbiegu ul. Senatorskiej i Rymarskiej z dawnym pałacem Mniszchów oraz zachodnia pierzeja placu ze zniszczonym we wrześniu 1939 zespołem gmachów z okresu Królestwa Kongresowego (1825-1830), mieszczących przed wojną Izbę Skarbową i Ministerstwo Skarbu. Wyżej - nieparzysta strona Senatorskiej z kościołem św. Antoniego (1676) i ruinami pałacu Zamoyskich (1819), wylot przedłużenia ul. Marszałkowskiej poprowadzonego przez Ogród Saski w okresie okupacji oraz południowa pierzeja pl. Bankowego z zabudową między ul. Żabią i Przechodnią, w kierunku pl. Żelaznej Bramy [zdjęcie nr 931426].

Zoom

 
zum Stadtplan powrót do części miasta