HOME | PRZYGOTOWALI | DEUTSCH

 

 

3. Widok z góry na zabudowę pl. Małachowskiego; pośrodku zniszczona rotunda zboru ewangelicko-augsburskiego (1779), za nią gimnazjum ewangelickie im. M. Reja (1912); z lewej - fasada gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (1853), mieszczącego w latach okupacji Urząd Pracy (Arbeitsamt) wysyłający Polaków na roboty przymusowe do Niemiec; z prawej - budynek Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych; od wschodu - między ul. Traugutta i Królewską - uszkodzona kamienica Krasińskich (1910) oraz ruiny pałacu Kronenberga [zdjęcie nr 931343].

 

Zoom

 

zum Stadtplan powrót do części miasta