HOME | PRZYGOTOWALI | DEUTSCH

 

 

1. Zabudowa centrum Śródmieścia - pośrodku Dworzec Główny z placem u skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Marszałkowską. Budowa gmachu dworcowego rozpoczęta przed wojną zakończona została w pierwszych tygodniach okupacji; na rozległym placu powstałym po rozebraniu starego dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej urządzono parking dla niemieckich pojazdów wojskowych [zdjęcie nr 931402].

 

 

Zoom

 

zum Stadtplan powrót do części miasta