Historicko-topografický atlas slezských měst

Tento atlas, realizovaný ve spolupráci s polskými, českými a německými partnery, Vám chce nabídnout diferencovaný náhled do sídelně-topografického vývoje 34 vybraných slezských měst od 19. do 21 století. Především soudobé zobrazení map, letecké snímky, grafiky, fotky, novinové články, výstrihy z filmů stejně jako vlastnoručne vypracované mapy fáz rozvoje umožňují názorný náhled do geneze osídlení.

 

Verze online

Po aktivování multimediální použití a dynamického Intra následuje nejdříve „Přehled měst“. Podle připojené legendy je možné znázornit posuny hranic Slezska, které především v 20. století znanemali nejostřejší cezury také ve vývoji měst. Dodatečné „Informace“ poskytují různé texty o koncepci kooperačního projektu.

Po kliknutí na jedno z měst na přehlední karte se objeví časová lišta, pomocí které se dá vizualisovat prostorový vývoj osídlení jednotlivého města na mapách a leteckých snímkách. „Doplňkové materiály“ obsahují další grafické pohledy, plány měst a fotografie, které umožňují pohled na vzhled města, zatímco „Popis“ ponouká instruktivní texty k jednotlivým vývojovým fazím města.

Použití je skompletizováno animovanou „Mapou fazí rozvoje”, která na základě aktuálního stavu výzkumu kartograficky shrnuje v textových příspěvkech popsané prostorové a časové vývojové úseky.

Český překlad webové aplikace je ve vývoji. Ale můžete sledovat českou verzi animovaného 3D traileru o vývoji evropského města Görlitz/Zgorzelec na YouTube.

Webová aplikace bude zásadní přepracována a je aktuálně bohužel nedostupná.

 

Svazky atlasu

Paralelně k online prezentaci jsou výskumní výsledky publikovány také ve formě vícejazyčních monografií ke každému městu. Publikace obsahují kromě kompletních textů mezinárodního kolektivu autorů k vývoji jednotlivých měst a editovaných map v měřítku 1 : 25.000 také důkladný seznam literatury.

Nákup dalších svazcích v internetovém obchodě

Doposud vydané svazky si můžete zakoupit v našem internetovém obchodě:
Görlitz/Zgorzelec (2010), nĕmecky/polsky, 19 euro
Opole/Oppeln (2011), polsky/nĕmecky, 19 euro
Węgliniec/Kohlfurt (2012), polsky/nĕmecky, 19 euro
Nowa Sól/Neusalz (2013), polsky/nĕmecky, 19 euro
Wrocław/Breslau (2016), polsky, 25 euro
Wrocław/Breslau (2016), nĕmecky, 35 euro
Wrocław/Breslau (2016), anglicky, 40 euro

Distribuce v zemích střední a východní Evropy provádí nakladatelství Via Nova.

Plakát

Jako doplněk ke svazku 5. je vydán plakát, jenž představuje montáž 27 svislých leteckých snímků Vratislavi z roku 1944. Fotografie poskytují nejen fascinující pohled na město, ale také umožňují kritický pohled na plány města. Na mnohých mapách, zvláště z doby druhé světové války, nebyly zobrazeny továrny na zbraně ani strategicky důležitá infrastruktura. Na zadní straně plakátu jsou zobrazeny příklady takových map s vysvětlením.
Tracing Silence on Maps / Kartografische Leerstellen, angličtina/němčina,
složený 5 euro
srolovaný 9 euro

Zkratka URL: www.herder-institut.de/atlas-slezskych-mest