Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich

Atlas miast śląskich, który powstaje przy współpracy polskich, czeskich i niemieckich partnerów, umożliwia wgląd w rozwój osadniczy 34 wybranych miast regionu od początków XIX w. po dzień dzisiejszy. Poszczególne etapy rozwoju przestrzennego danych miast prezentowane są na podstawie materiałów kartograficznych, zdjęć lotniczych, grafik, fotografii, artykułów prasowych, fragmentów filmów oraz sporządzanych specjalnie na potrzeby atlasu map faz rozwoju.

 

Wersja online

Po uruchomieniu interaktywnej aplikacji multimedialnej i dynamicznym intro na ekranie pojawia się mapa pt. „Przegląd miast”. Za pomocą wysuwanej legendy można na niej prześledzić zmiany granic na terenie Śląska, które zwłaszcza w XX w. stanowiły często zarazem momenty przełomowe dla rozwoju miast. Z kolei zakładka „Informacje” zawiera szersze wiadomości o podstawowych założeniach i ogólnej koncepcji projektu.

Po kliknięciu na wybrane miasto ukazuje się podziałka czasowa, dzięki której na podstawie map i zdjęć lotniczych można prześledzić poszczególne etapy jego rozwoju przestrzennego. Zakładka „Materiały dodatkowe” zawiera widoki, plany i fotografie, które umożliwiają spojrzenie na wewnętrzne struktury wybranych miast. W „opisie” natomiast znajdują się teksty poświęcone poszczególnym fazom rozwoju danego miasta.

Całość uzupełnia animowana „mapa faz rozwoju”, która stanowi wizualne podsumowanie opisywanych w części tekstowej etapów rozwoju przestrzennego w oparciu o aktualny stan badań.

Aplikacja internetowa znajduje się w trakcie gruntownej przebudowy i jest obecnie niestety niedostępna.
YouTube: Görlitz/Zgorzelec - Rozwój miasta od XII do XXI w.

 

Wersja drukowana

Równolegle z prezentacją online, wyniki prowadzonych badań publikowane są w wersji drukowanej, na którą składają się pojedyncze tomy w różnych językach poświęcone każdemu z miast. Oprócz poszerzonej wersji tekstów opracowanych przez międzynarodowy zespół autorów i edycji map w skali 1:25.000 zawierają one obszerny wykaz literatury.

Przejdź do kupna innych tomów z serii w sklepie internetowym

Dotychczas opublikowane tomy dostępne są w naszym sklepie online:
Görlitz/Zgorzelec (2010 r.), niemiecki/polski, 19 euro
Opole/Oppeln (2011 r.), polski/niemiecki, 19 euro
Węgliniec/Kohlfurt (2012 r.), polski/niemiecki, 19 euro
Nowa Sól/Neusalz (2013 r.), polski/niemiecki, 19 euro
Wrocław/Breslau (2016 r.), polski, 25 euro
Wrocław/Breslau (2016 r.), niemiecki, 35 euro
Wrocław/Breslau (2016 r.), angielski, 40 euro

Kolportaż w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej prowadzi wydawnictwo Via Nova.

Plakat

Jako uzupełnienie tomu V ukazał się plakat stanowiący montaż 27 pionowych zdjęć lotniczych Breslau / Wrocławia z roku 1944. Zdjęcia zapewniają nie tylko fascynujący widok na miasto, ale i umożliwiają krytyczne spojrzenie na plany miasta. Na wielu mapach, zwłaszcza z okresu drugiej wojny światowej, nie przedstawiano fabryk zbrojeniowych czy strategicznie istotnych elementów infrastruktury. Na odwrocie plakatu znajdują się przykłady takich map wraz z objaśnieniami.
Tracing Silence on Maps / Kartografische Leerstellen, angielski/niemiecki,
złożony 5 euro
zrolowany 9 euro

Skrót URL: www.herder-institut.de/atlas-miast-slaskich