Profile

Tamás Székely

Doktorand | wiss. Mitarbeiter – SFB-TRR 138 „Dynamiken der Sicherheit“

Tel.: +49 6421 184-236

Zur Person

2005-2011 MA-Diplom Geschichte mit Lehramt, Katholische Péter Pázmány Universität, Fakultät für Geisteswissenschaften, Budapest-Piliscsaba
2010 Praktikant, Ungarisches Nationalarchiv, Budapest
2012-2015 PhD-Student, Katholische Péter Pázmány Universität, Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften, Budapest (ABD level)
2013 Praktikant, Haus der Europäischen Geschichte (Europäisches Parlament), Brüssel
2013-2016 Wissenschaflticher Mitarbeiter (junior), Institut für Geschichtsforschung, Zentrum Geisteswissenschaften, Ungarische Akademie der Wissenschaften (MTA BTK), Budapest
2016-2017 Projektreferent, Freunde von Ungarn Stiftung, Budapest
seit 2018 Wissenschaflticher Mitarbeiter, Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg im SFB „Dynamiken der Sicherheit“, Teilprojekt A06 Versicherheitlichung und Diskurse über Rechte von Minderheiten und Mehrheiten in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert

Arbeitsgebiete

 • Geschichte der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie (1867-1918) und die Geschichte Ungarns im 19. und 20. Jahrhundert mit Forschungsschwerpunkten
 • politische Enwticklung, Nationalitätenfrage, Minderheiten und Mehrheiten, Regionalismus, Grenzregionen
 • Nationalismusforschung und historische Sicherheitsforschung

Aktivitäten und Mitgliedschaften

 • Stipendiat MA Student, KU Leuven, Belgien, 2010-2011
 • Stipendiat, Institut für Ungarische Geschichtsforschung / Collegium Hungaricum, Wien, Österreich, 2012
 • Teilnehmer, 11th Visegrad Summer School, Kraków, Polen, 2012
 • Gastforscher, Stipendium der Flämischen Gemeinschaft, KU Leuven, Belgien, 2012
 • Teilnehmer, European Culture think tank, Radboud University Nijmegen, Niederlande, 2013-2014
 • Teilnehmer, Political History International PhD Conference, Leiden, Niederlande, 2014
 • Teilnehmer, NISE DIANE pilot project – research strategy national anthems in Europe, Antwerp-Zagreb-Prague, 2015-2016
 • Teilnehmer, New Vienna Congress Lab, Wien, Österreich, 2016

Publikationen

 • „A revolveres képviselő“ – A kőszegi 1905-ös képviselőválasztás története. („Der Abgeordnete mit Revolver“ – Die Geschichte der Abgeordnetenwahl 1905 in Kőszeg), in: Vas Megyei Helyismereti és Helytörténeti Közlemények, 2009/II.
 • „Az állam maga a nemzet” – Kuncz Ignác nemzetállami koncepciója. („Die Staat ist die Nation selbst“ – Nationalstaatskonzept von Ignác Kuncz), in: Aetas, 2010/4, S. 131-155.
 • „Vajon megadassék-e?“ – Munkások és választójog a századelőn. („Soll es gegeben werden?“ – Die Arbeiterklasse und das Wahlrecht im Jahre 1904 in Ungarn), in: Helytállás. A XII. Eötvös Konferencia Történeti Ülésének tanulmányai, szerk. László Gábor és Toronyi Alexandra, Budapest, Eötvös Collegium, 2012, S. 389-410.
 • Greek Tragedies in Contemporary Europe: Two Interactive Museum Concepts for Safeguarding Intangible Cultural Heritage, edited by Noortje ter Berg, Radboud Honours Academy, University of Nijmegen, 2014. [Mitverfasser]
 • „Vagy mi vagy ők“ – Beksics Gusztáv közigazgatási nézetei, „Entweder wir oder sie“ – Verwaltungstheorie von Gusztáv Beksics), in: Tavaszi Szél 2014, szerk. Csiszár Imre és Kőmíves Péter Miklós, Debrecen, 2014, S. 359-367.
 • Régi viták, új idők. Vármegyék az első világháború árnyékában (Alte Streiten, neueZeiten. Komitaten in dem Shatten des ersten Weltkriegs), in: Államhatalom éstársadalmi autonómia viszonya a nyugati keresztény civilizációban, szerk. Tevesz László, ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, S. 119-136.
 • Papp József – Tanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetéből (József Papp – Beiträge zur Geschichte des ungarischen Parlamentarismus im Zeitalter des Dualismus – Rezension von Tamás Székely), in: Századok 149. évf. [3. sz.], 2015, S. 766-769.
 • A tekintélyes veterán politikus. Széll Kálmán pályája a miniszterelnöksége után (Der angesehene ausgediente Politiker. Kálmán Széll’s politische Karriere nach seiner Tätigkeit als ungarischer Ministerpräsident), in: Törvény, jog, igazság. Széll Kálmán életműve, szerk. ifj. Bertényi Iván, Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány, Budapest, 2015, S. 323-346.
 • Vajkay Károly vasgyári igazgató jelentése az állami foglalkoztatású munkások választójoggal történő esetleges felruházásának ügyében (1904) (Bericht über die Möglichkeiten der Ausübung des Wahlrechts der Arbeiter in Staatskonzernen von Károly Vajkay, Eisenwerkdirektor 1904), in: Lymbus. Magyarságtörténeti forrásközlemények, szerk. Lengyel Réka, Balassi Intézet – MTA BTK, Budapest, 2016, S. 395-405.
 • „Ad retinendam coronam“: az erdélyi szászok és a Habsburg-dinasztia kapcsolata a dualizmus korában, 1867-1918 („Ad retinendam coronam“: die Beziehung der Siebenbürger Sachsen mit der Habsburger Dynastie im Zeitalter des Dualismus), in: Levéltári Közlemények 87. évf. [1-2. sz.], 2016, S. 39-59.
 • A szövetséges uralkodók kultusza Magyarországon az első világháborúban (Der Kult der verbündeten Herrscher in Ungarn während des Ersten Weltkriegs), in: Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban, szerk. Ifj. Bertényi Iván, Boka László, Katona Anikó, OSZK, Budapest, 2016, S. 87-104.
 • Tisza István és ellenfelei (István Tisza und seine Gegner), in: Tisza István, Két korszak határán, szerk. Ifj. Bertényi Iván, Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2016, S. 71-92.
 • A vármegyekérdés politikai nyelve a dualizmus korában (Die politische Sprache der Komitatsfrage im Zeitalter des Dualismus), in: Századok 150. évf. [5. sz.], 2016, S. 1273-1288.
 • Feitl István (szerk.): Parlamenti választási kampányok Magyarországon (István Feitl (Verfasser): Die Parlamentswahlkampagnen in Ungarn – Rezension von Tamás Székely), in: Századok, 151. évf. [3. sz.], 2017, S. 701-704.
 • A közigazgatás átalakításának programja. Modernizáció és nemzetállam-építés a dualizmus korában. [Die Reform der Verwaltung. Modernisierung und Nationalstaatsbildung in der Epoche des Dualismus] In: Norbert Csibi, Ádám Schwarczwölder (Hrsg.): Modernizáció és nemzetállam-építés. Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon, Pécs, 2018, S. 165-179.
 • Securing Own Position: Challenges Faced by Local Elites after the Austro-Hungarian Compromise (co-authored by Szilveszter Csernus-Lukács) In: Acta Poloniae Historica 121 (2020), pp. 85-120.
 • The Agony of Historic Western Hungary and the Birth of Burgenland (1914-1921) In: Studies on National Movements (SNM), 6 (2020), pp. 102-139.
 • A kiegyezés mint biztonsági játszma. A dualizmus kora biztonságtörténeti perspektívából [Ausgleich als Sicherheitsspiel. Die Epoche des Dualismus aus der Perspektive der Historischen Sicherheitsforschung], In: Századok 1 (2021), S. 5-36.