Profile

Szilveszter Csernus-Lukács

Doktorand | wiss. Mitarbeiter – SFB-TRR 138 „Dynamiken der Sicherheit“

Tel.: +49 6421 184-236

Zur Person

09/2008-07/2011 Studies in History (BA)
University of Szeged – Faculty of Arts, Szeged (Magyarország)
09/2011-02/2014 Studies in History
University of Szeged – Faculty of Arts, Szeged (Magyarország)
– Paleography
– Historiography
– Research Methodology of History
09/2012-02/2013 University of Hradec Králové, Hradec Králové (Czech Republic)
– History (Central European studies, Cold war, Modern China)
– Czech language
09/2015-Present PhD Studies
University of Szeged – Doctoral School of History, Szeged (Hungary)
Central European Studies, Administration in the era of the neoabsolutism, Austria-Hungary, policy of
nationalism, Serbian national movement, revolutions of 1919, Serbian language, 19. Century
constitutional law
08/2017-11/2017 Viadrina University – DAAD, Frankfurt/Oder
– German language
– Administration history of Prussia, German Empire, Austria
– Nationalities in Prussia, German Empire
07/2018-Present Research associate in the project „SFB-TRR 138 „Dynamics of Security“

Arbeitsgebiete

 • Examination of administrative actas in the archives of Zombor (Sombor, Serbia) and Újvidék (Novi Sad, Serbia)
 • Examination of the statistics related to the nationalities of Southern Hungary (1862-1863) compared to the language of the administration
 • The 1944-1945 genocides around the city of Szabadka (Subotica). Research with the method of oral history. Results so far: interview with 3 survivors. Further examinations: 2015. summer
 • From the Budapest of 1944-1945 to the GULAG. Research with the method of oral history. Results so far: interview with Dr. Béla Bánki Horváth. Further examination: 2015. summer
 • 1956-1957 in the view of an assistant lecturer from Budapest. Research with the method of oral history. Results so far: interview and gathering of documents. Further examination: 2015 summer
 • Freedom of religion in the constitutins of Europe
 • The remembrance of 1848-1849
 • The counter-revolution of 1919.

Auszeichnungen

 • Scholarship of the Kármán Foundation (2008)
 • Lóránd Eötvös Student Scholarship – National Prominence Program (2013-2015)

Publikationen

selected list

 • Nemzetek vagy nemzetiségek? Törvények és törvénytervezetek a nemzetiségi egyenjogúságról az 1860-as években. [Nationen oder Nationalitäten? Gesetze und Entwürfe der Gleichberechtigung der Nationalitäten in der 1860-er Jahren], in: Erdélyi Jogélet [Siebenbürgisches Rechtsleben] 2020/2., S. 3-26. (https://www.jogelet.ro/index.php/eje/article/view/29), DOI: 10.47745/ERJOG.2020.02.01
 • with Tamás Székely: Securing Own Position: Challenges Faced by Local Elites after the Austro-Hungarian Compromise [Sicherung der eigenen Position: Herausforderungen für die lokalen Eliten nach dem Österreichisch-Ungarischen Ausgleich], in: Acta Poloniae Historica, 2020, Vol. 121, S. 85-120. (http://www.aph-ihpan.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=49:volume-121&catid=8&Itemid=101&lang=en).
 • A nemzetiségi és nyelvi kérdés szabályozása Magyarországon és Erdélyben az októberi diplomától a nemzetiségi törvényig [Regulation der Sprachen- und Nationalitätenfrage in Ungarn und Siebenbürgen zwischen dem Oktoberdiplom und dem Nationalitätengesetz], in: Noémi Nagy (Hrsg.): Nemzetiségi-nyelvi szuverenitás a hosszú 19. században. (Jogtörténeti Értekezések 46.) [Souveranität der Nationalität und Sprache im Laufe des langen 19. Jahrhunderts. (Rechtsshistorische Diskussionen 46.)], Budapest, 2020, S.: 66-99., Gondolat.(https://mtajogtortenet.elte.hu/media/47/20/55e535b1347b5708b283699b5197e3616050a78c43d72a2361f6a87e03f3/J%C3%89_46.pdf)
 • 2018, szept. 24.: Mi állt a Rajk-per hátterében? (What stood in the background of the Rajk trial?) (https://mult-kor.hu/mi-allt-a-rajk-per-hattereben-20180924).
 • 2018, okt. 6.: „Istennél a kegyelem” – félelem nélkül néztek szembe a halállal az aradi vértanúk. (”With God is pardon” – The martyrs of Arad faced death without fear) (https://mult-kor.hu/igy-kerult-erdely-100-eve-a-romanokhoz-20181201).
 • 2018, dec. 1.: Csernus Szilveszter: Így került Erdély 100 éve a románokhoz. (This is how Transylvania winded up to the Romanians 100 years ago) (https://mult-kor.hu/igy-kerult-erdely-100-eve-a-romanokhoz-20181201).
 • A horvát-magyar együttélés történelmi öröksége. Recenzió: A horvát-magyar együttélés fordulópontjai – Prekretnice u susuživotu Hrvata i Mađara. Szerk. Jasna Turkalj – Damir Karbić. In Századok 2018/1., 221-223. (The historicial heredity of the Hungarian-Croatian cohabitation. Review on: The turning points of the Hungarian-Croatian cohabitation).
 • Csernus-Lukács Szilveszter: Felírási javaslat a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában, 1862. Századok 2017/1., 189-200. (Bill of the equality of Nationalities).
 • Csernus-Lukács Szilveszter Sándor: Út a nemzetiségi törvénycikkhez. (Absztrakt). In Tavaszi Szél 2016 nemzetközi multidiszciplináris konferencia absztraktkötet. Szerk.: Dr. Keresztes Gábor. DOSZ, Budapest, 2016., 460. ) (Road to the „nationality statute“)  (http://www.dosz.hu/dokumentumfile/absztraktkotet_tsz2016.pdf).
 • Csernus-Lukács Szilveszter: Utak a nemzetiségi törvénycikkhez. Megjelenés várható: Tavaszi Szél konferencia konferenciakötete, 2016. (Roads to the „nationality statute”. Conference volume of the Spring Wind conference, Publication expected: 2016.).
 • Csernus-Lukács Szilveszter: Kérelmek a Magyar Nemzeti Kormány Miniszterelnökségéhez. 1919. május-augusztus. Megjelenés várható: Levéltári Szemle, 2016. tél. (Petitions to the Hungarian National Government, 1919. May-August).
 • Csernus-L. Szilveszter: Nemzetiségi kérdés a Kárpát-medencében. In Így kutattunk mi! Tudományos cikkgyűjtemény I. – A Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Program ösztöndíjasainak tudományos cikkeibő1, 68-169. (Nationality question in the Carpathian Basin. In This is how we researched! Collection of scientific articles I. – From the scientific articles of the scholars from the National Excellences in the Convergence Region Program).
 • Csernus-L. Szilveszter: A történész utolsó üzenete: Emlékezzünk 1848-1849-re! Recenzió Katona Tamás-Ráday Mihály: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei I. – Események és helyszínek c. könyvéről. In Aetas Történettudományi folyóirat, 2015/4., 188-194. (http://www.aetas.hu/aktualis.pdf). (The last message of the Historian: Remember 1848-1849! Review of Tamás Katona-Mihály Ráday: The memorials of the revolution and freedom fight of 1848/49 I. – Events and places. In: Aetas history periodical, 2015.)
 • Dokumentumok a brit-jugoszláv kapcsolatok történetéhez (1949-1953). Szeged, 2014. A bevezető tanulmányt írta, fordította és sajtó alá rendezte: Benyus Máté – Csernus-Lukács Szilveszter – Tóth Marcell. (Documents to the history of the British-Yugoslav relations. Introduction written, Translated and redacted by: Máté Benyus – Szilveszter Csernus-Lukács – Marcell Tóth).
 • Csernus-L. Szilveszter: Kossuth Lajos halála és temetése a magyarországi nemzetiségi sajtó tükrében. In: Tavaszi Szél 2014 Konferenciakötet, Debrecen, 2014., 66-76. ) (The death and funeral of Lajos Kossuth in the view of the nationality press of Hungary. In: Conference-volume of the Spring Wind Conference).
 • Csernus Szilveszter: 120 éve temettük „Kossuth apánkat”. In Múlt-kor történelmi magazin, 2014. tavasz, 12-19. (Csernus-L., Szilveszter): We buried „Our Father Kossuth“ 120 years ago. Múlt-kor history magazine, 2014. Spring).

» download the complete publication list