Dr. Ksenia Stanicka-Brzezicka

Stanicka-Brzezicka , Dr. Ksenia
Herder-Institut
Gisonenweg 5-7
35037 Marburg
+49 6421 184-120 | +49 6421 184-194

Zur Person

1994-1999Universität Wrocław, Fakultät für Geschichte und Pädagogik, Institut für Kunstgeschichte, Studium im Fach Kunstgeschichte
1997-1998Philipps-Universität Marburg, Studium im Fach Kunstgeschichte und Germanistik
1997-1999Projektmitarbeit Sztuka religijna XIX i początków XX w. na Śląsku” [„Religiöse Kunst des 19. und Anfangs des 20. Jahrhunderts in Schlesien] in Rahmen des Systems Inventarisation und Katalogisierung nach MIDAS (Marburger Informations-, Dokumentations- und Administrationssystem), Universität Wrocław, Institut für Kunstgeschichte
1999-2004Universität Wrocław, Fakultät für Geschichte und Pädagogik, Doktorstudium (Promotion 2004)
2000-2004Projektmitarbeit „Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen: Schlesien. / Zabytki Sztuki w Polsce - Śląsk“, Herder-Institut Marburg, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (jetzt Narodowy Instytut Dziedzictwa) Warschau
2004 bis 2013Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Historischen Institut der Universität Wrocław
2005Projektmitarbeit „Techniki Cyfrowe w Ochronie i Promocji Dziedzictwa Kulturowego” [Digitale Techniken in dem Denkmalschutz und der Förderung des Kulturerbes”] in Rahmen des Integrierten Operationsprogramms der Regionalentwicklung, Universität Wrocław, Institut für Kunstgeschichte
2008-2010wiss. Projektmitarbeit „Słownik hierarchiczny pojęć dla dziedzictwa kulturowego - narzędzie wspomagające tworzenie i wykorzystanie baz danych obejmujących zabytki sztuki” [Thesaurus für kulturelles Erbe - ein Werkzeug für Unterstützung des Erstellen und Verwenden von Datenbanken für Kunstdenkmäler”], Universität Wrocław, Institut für Kunstgeschichte
2012-2013Projekt zur Bearbeitung unbekannter Bildmaterialien für Nieder- und Oberschlesien aus den Sammlungen der deutschen Institutionen vor 1945 im Zbiory Fotografii i Rysunków Pomiarowych Instytutu Sztuki PAN in Warschau (Programm „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” nr 0120/FNiTP/H11/80/2011)
seit 2012wiss. Projektmitarbeit 0105/FNiTP/H11/80/2011 „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce: powiat Trzebnica” [„Katalog der Kunstdenkmäler in Polen: Kreis Trebnitz”], Universität Wrocław, Institut für Kunstgeschichte

09/2014-03/2018

Projektkoordinatorin „Forschungsinfrastruktur Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa“ im Herder-Institut, Marburg
seit 04/2018wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Herder Institute Research Academy

Arbeitsgebiete

 • Kunst des 19. Jahrhundert und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
 • Kunstgewerbe und Industriedesign
 • Kunst in Schlesien
 • Frauenkunst im Kontext der gender studies
 • Digitale Techniken in der Kunstgeschichte und im Denkmalschutz

Gremien und Mitgliedschaften

 • seit 2007 Mitorganisatorin und Mitglied des wissenschaftliches Rates der Konferenzreihe „Digitale Begegnungen mit Kulturerbe“, Universität Wrocław, Mitredakteurin der gleichnamigen Publikationsreihe

Auszeichnungen

 • 2007 Preis des Rektors der Universität Wrocław für wissenschaftliche Leistungen und Lehrtätigkeit im Jahr 2006

Publikationen

 • Wielojęzyczne słowniki hierarchiczne w dokumentacji muzealnej w Polsce / Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka // W: „Muzealnictwo” Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 55 (2014), S. 116-126.
 • „… zu einer neuen Werkenheit”. Die Tätigkeit der Bunzlauer Werke im Zeitraum 1900-1936 als Beispiel einer Synthese von Handwerk, neuen Technologien und Kunstströmungen / „… zu einer neuen Werkenheit”. Działalność wytwórni bolesławieckich w okresie 1900-1936 jako przykład syntezy rzemiosł, nowych technologii i prądów w sztuce / Ksenia Stanicka-Brzezicka // W: Sztuka i przemysł. Paradygmat innowacji – dziedzictwo kulturowe na obszarach przemysłowych Niemiec i Polski, red. I. Kozina, Muzeum Śląskie w Katowicach 2013, S. 237-247.
 • Historia powstania i działalność Zawodowej Szkoły Techniki Szklarskiej w Bolesławcu / Ksenia Stanicka-Brzezicka // W: Bolesławiecka ceramika na drodze do nowoczesności. Wybrane aspekty działalności Zawodowej Szkoły Ceramicznej w latach 1897-1945, katalog wystawy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Schlesisches Museum zu Görlitz, red. A. Bober-Tubaj, M. Bauer, Bolesławiec-Jelenia Góra 2013, S. 51-58.
 • Maxa Günthera obrazy w kościele parafialnym w Burgrabicach / Ksenia Stanicka-Brzezicka // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. - R. 67, Nr. 1 (2012), S. 99-107.
 • Tradycyjny a bazodanowy opis zabytku : próba porównania i artykulacji problemów / Ksenia Stanicka-Brzezicka // W: Dobra kultury w Sieci / pod red. Elżbiety Herden, Agnieszki Seidel-Grzesińskiej, Kseni Stanickiej-Brzezickiej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - (Cyfrowe Spokania z Zabytkami ; 3) (Acta Universitatis Wratislaviensis. Książka, Dokument, Informacja). - S. 43-52. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Na s. przytyt.:"Publikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa" - Recenzent: Barbara Sosińska-Kalata.
 • Polski tezaurus dla dziedzictwa kulturowego / Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka // W: Informatyka w historii sztuki : stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii / pod red. Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej. - Wrocław : Triada, 2009. - (Cyfrowe spotkania z zabytkami / red. Piotr Oszczanowski, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka; t. 2). - S. 60-71. - Bibliogr. + CD. - Materiały konferencji "Cyfrowe spotkania z zabytkami: stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii "Inst. Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 19 września 2008 r. - Rozszerzona i uzupełniona wersja tekstu opublikowanego w : Infobazy 2008 : systemy-aplikacje-usługi.
 • Schlesische Künstlerinnen um 1880 bis 1945 / Ksenia Stanicka-Brzezicka // W: Rollenwechsel: Künstlerinnen in Schlesien um 1880 bis 1945: Schlesisches Museum zu Görlitz, 5.9.2009 - 28.2.2010 / [Konzeption der Ausstellung: Johanna Brade; Hrsg. Markus Bauer]. Görlitz und Zittau, 2009. S. 17-236 - Recenzja: Dr. Markus Bauer.
 • System klasyfikacji ikonograficznej Iconclass : charakterystyka, przykłady zastosowania, problemy / Ksenia Stanicka-Brzezicka // W: Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach / pod red. Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej. - Wrocław: Via Nova, 2008. - (Cyfrowe Spotkania z Zabytkami / red. serii: Piotr Oszczanowski, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka; 1). - S. 29-34. - Bibliogr. – Materiały konferencji "Cyfrowe spotkania z zabytkami. Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach", Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 15-16 października 2007 r.
 • Artystki śląskie ok. 1880-1945 / Ksenia Stanicka-Brzezicka. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2006, S. 233-253. - Streszcz. w jęz. niem
 • Nieistniejący pałac hrabiego Henckel von Donnersmarck we Wrocławiu : dzieło Juliusa Schultza (1780-ok. 1850) / Ksenia Stanicka-Brzezicka // Dzieła i Interpretacje. - T. 9 (2004), S. 47-69.
» vollständige Publikationsliste herunterladen