Dr. Ksenia Stanicka-Brzezicka

Stanicka-Brzezicka , Dr. Ksenia
Herder-Institut
Gisonenweg 5-7
35037 Marburg
+49 6421 184-120 | +49 6421 184-194

About

1994-1999Studies in Art History, faculty of History and Pedagogy, Institute of Art History at the University of Wrocław
1997-1998Studies in Art History and German Studies at Philipps University Marburg
1997-1999Participation in the project “Sztuka religijna XIX i początków XX w. na Śląsku” [“Religious art of the 19th and early 20th centuries in Silesia”] within the framework of the inventorying and cataloging system MIDAS (Marburger Informations-, Dokumentations- und Administrationssystem), Institute of Art History at the University of Wrocław
1999-2004Doctoral studies, faculty of History and Pedagogy at the University of Wrocław, (graduation 2004)
2000-2004Participation in the project “Dehio-Handbook of Art Monuments in Poland: Silesia” / Zabytki Sztuki w Polsce - Śląsk“, Herder Institute Marburg, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (now Narodowy Instytut Dziedzictwa) Warsaw
2004 until 2013Research associate at the Historical Institute of the University of Wrocław
2005Participation in the project “Techniki Cyfrowe w Ochronie i Promocji Dziedzictwa Kulturowego” [The use of digital technology in the protection of historical monuments and the promotion of cultural heritage] as part of the Integrated Operations Program in the area of regional development, Institute of Art History at the University of Wrocław
2008-2010Participation in the research project “Słownik hierarchiczny pojęć dla dziedzictwa kulturowego - narzędzie wspomagające tworzenie i wykorzystanie baz danych obejmujących zabytki sztuki” [Cultural Heritage Thesaurus – a tool for supporting the development and use of databases for art monuments”] , Institute of Art History at the University of Wrocław
2012-2013Project for processing unidentified image materials relating to Lower and Upper Silesia from the collections of German institutions prior to 1945 in the Zbiory Fotografii i Rysunków Pomiarowych Instytutu Sztuki PAN in Warsaw (program “Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” nr 0120/FNiTP/H11/80/2011)
since 2012Participation in the research project 0105/FNiTP/H11/80/2011 „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce: powiat Trzebnica” [“Catalog of Art Monuments in Poland: District of Trebnitz”], Institute of Art History at the University of Wrocław

09/2014-03/2018  

Project coordinator “Research Infrastructure of Art Monuments in East Central Europe” at the Herder Institute Marburg
since 04/2018Research associate at the Herder Institute Research Academy

Areas of work

 • Art of the 19th and the first half of the 20th century
 • Arts and crafts and industrial design
 • Art in Silesia
 • Women’s art in the context of gender studies
 • Digital technologies in Art History and the protection of historic monuments

Committees and Memberships

 • since 2007 Co-organizer and member of the scientific council of the conference series “Digital encounters with cultural heritage” at the University of Wrocław, co-editor of the affiliated publication series

Awards

 • The 2007 Rector’s Prize for Scientific Achievement and Teaching in 2006 at the University of Wrocław

Publications

 • Wielojęzyczne słowniki hierarchiczne w dokumentacji muzealnej w Polsce / Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka // W: „Muzealnictwo” Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 55 (2014), pp. 116-126.
 • „… zu einer neuen Werkenheit”. Die Tätigkeit der Bunzlauer Werke im Zeitraum 1900-1936 als Beispiel einer Synthese von Handwerk, neuen Technologien und Kunstströmungen / „… zu einer neuen Werkenheit”. Działalność wytwórni bolesławieckich w okresie 1900-1936 jako przykład syntezy rzemiosł, nowych technologii i prądów w sztuce / Ksenia Stanicka-Brzezicka // W: Sztuka i przemysł. Paradygmat innowacji – dziedzictwo kulturowe na obszarach przemysłowych Niemiec i Polski, red. I. Kozina, Muzeum Śląskie w Katowicach 2013, pp. 237-247.
 • Historia powstania i działalność Zawodowej Szkoły Techniki Szklarskiej w Bolesławcu / Ksenia Stanicka-Brzezicka // W: Bolesławiecka ceramika na drodze do nowoczesności. Wybrane aspekty działalności Zawodowej Szkoły Ceramicznej w latach 1897-1945, katalog wystawy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Schlesisches Museum zu Görlitz, red. A. Bober-Tubaj, M. Bauer, Bolesławiec-Jelenia Góra 2013, pp. 51-58.
 • Maxa Günthera obrazy w kościele parafialnym w Burgrabicach / Ksenia Stanicka-Brzezicka // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. - R. 67, Nr. 1 (2012), pp. 99-107.
 • Tradycyjny a bazodanowy opis zabytku : próba porównania i artykulacji problemów / Ksenia Stanicka-Brzezicka // W: Dobra kultury w Sieci / pod red. Elżbiety Herden, Agnieszki Seidel-Grzesińskiej, Kseni Stanickiej-Brzezickiej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - (Cyfrowe Spokania z Zabytkami ; 3) (Acta Universitatis Wratislaviensis. Książka, Dokument, Informacja). - pp. 43-52. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Na s. przytyt.:"Publikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa" - Recenzent: Barbara Sosińska-Kalata.
 • Polski tezaurus dla dziedzictwa kulturowego / Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka // W: Informatyka w historii sztuki : stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii / pod red. Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej. - Wrocław : Triada, 2009. - (Cyfrowe spotkania z zabytkami / red. Piotr Oszczanowski, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka; t. 2). - pp. 60-71. - Bibliogr. + CD. - Materiały konferencji "Cyfrowe spotkania z zabytkami: stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii "Inst. Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 19 września 2008 r. - Rozszerzona i uzupełniona wersja tekstu opublikowanego w : Infobazy 2008 : systemy-aplikacje-usługi.
 • Schlesische Künstlerinnen um 1880 bis 1945 / Ksenia Stanicka-Brzezicka // W: Rollenwechsel: Künstlerinnen in Schlesien um 1880 bis 1945: Schlesisches Museum zu Görlitz, 5.9.2009 - 28.2.2010 / [Konzeption der Ausstellung: Johanna Brade; Hrsg. Markus Bauer]. Görlitz und Zittau, 2009. - pp. 17-236 - Recenzja: Dr. Markus Bauer.
 • System klasyfikacji ikonograficznej Iconclass : charakterystyka, przykłady zastosowania, problemy / Ksenia Stanicka-Brzezicka // W: Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach / pod red. Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej. - Wrocław: Via Nova, 2008. - (Cyfrowe Spotkania z Zabytkami / red. serii: Piotr Oszczanowski, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Ksenia Stanicka-Brzezicka; 1). - pp. 29-34. - Bibliogr. – Materiały konferencji "Cyfrowe spotkania z zabytkami. Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach", Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 15-16 października 2007 r.
 • Artystki śląskie ok. 1880-1945 / Ksenia Stanicka-Brzezicka. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2006, pp. 233-253. - Streszcz. w jęz. niem
 • Nieistniejący pałac hrabiego Henckel von Donnersmarck we Wrocławiu : dzieło Juliusa Schultza (1780-ok. 1850) / Ksenia Stanicka-Brzezicka // Dzieła i Interpretacje. - T. 9 (2004), pp. 47-69.
» download complete publication list