Permalink https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/257949
Inventarnummer 257949
Motiv Motiv "Illustration und Gedichtvers der Königinhofer Handschrift"
Bildinhalt / Kontext

Bildinhalt: Mann mit Leier auf einem Felsen; Kontext: Tschechoslowakisches Nationalbewusstsein

Quelle / Medium Postkarte 14,5/9,4 cm
Entstehung / Veröffentl. 1921
Sammlung Jaworski
Zugangsnummer 4287
Verwaltung / Rechte Herder-Institut
Originalbeschriftung

O.r.: Záboj a Slavoj. / M.r.: Z černého lesa vystupuje skála, / na skálu vystoupil silný Záboj; / obzíral krajiny na vše strany, / zarmoutil se od krajin ode všech / i zastenal pláčem holubičím. / Sedí dlouho i dlouho se rmoutí; / i vzchopil se vzhůru, / jako jelen dolů lesem, / lesem nesmírným / bystře spěchal / od muže k muži, / od silného k silnému / po vší vlasti. / Krátká slova ke všem skrytě řekl, / poklonil se bohům, odsud k jinému spěchal. / I minul den prvý, i minul den druhý: / a když po třetím luna v noci byla, / sebrali se muži sem v černý les. / K nim promluvil Zaboj, odvedl je v úval, / v ponížený úval hlubokého lesa. / Stoupil Zaboj nejníže dolů, / vzal varito zvučné...

Akteure/Beteiligte
Mánes, Josef: Zeichner - (Vorlage)Mánes, Josef: Zeichner
Objekt
Rukopis královédvorský / Königinhofer Handschrift
Orte
Praha, hl. m. Praha & Praha, hl. m. Praha & Prag, Kr. Prag
25 50 75