Permalink https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/220827
Inventarnummer 220827
Motiv Ansicht der Burg Trosky bei Rowensko
Quelle / Medium Postkarte 14,1/9 cm
Entstehung / Veröffentl. vor 1910.02.10
Sammlung Jaworski
Zugangsnummer 4287
Verwaltung / Rechte Herder-Institut
Originalbeschriftung

O.l.i.B.: Trosky u Turnova; M.l.i.B.: Trosky vystavěl v XIV. věku / Ceněk z Vartemberka. Po je- / ho smrti připadly králi Václ. IV. / pak Otovi z Bergova. Pozděj / měl hrad v držení Zajícz / hazmburka. R. 1599. / připadl kpanství / Skalskému. Za války / 301. byl pobořen.; U.i.B.: Snad v celé Europě není panoramatu dojemnějšího svou mo- / nutností nad památnou sříceninu troseckou, vypínajíci se nad / Troskovicemi mezi Turnovem a Jičínem. Druhdy zde bývaly na / kuželovitých nepřístupných skaliscích dvě věžovité budovy, spojené / opevněním meziskalnim. Vyšší skála zove se Pannou (téměř ne- / dostupná), nižší jmenuje lid Babou. Zdivo vzdorovalo všem útokům / živelním, a hrad byl by se dal snadno opraviti ještě v letech 80. / století XVII, ale nebylo nikoho, jenž by byl o Trosky dbal. Nynější / podoba Trosek datuje se již ze začátku XVIII., století. Zvlástní slo- / žení stavby a podivná jeho podoba daly vznik přečetným po- / věstem lidovým, ale že by byl Žižka hradu dobýval, není doká- / záno ničím.

Objekt
Trosky (hrad) & Burg Trosky
Orte
Rovensko pod Troskami, okr. Semily & Rovensko pod Troskami, okr. Turnov & Rowensko bei Turnau, Kr. Turnau
25 50 75
  • Galerieansicht:
    Burg Trosky