0a7d1b3e68b35c68727fa1825c992ba6_listed
Inventarnummer145552
MotivSchloss Tillowitz
Quelle / MediumPostkarte
SammlungGoettinger-Bildwerk
Entstehung / Veröffentl.vor 1917
201729045ef07d5079ad91705a44db28_listed
Inventarnummer232336
MotivSchloss Tillowitz von SW
Quelle / MediumNegativ
SammlungKirk
Entstehung / Veröffentl.2004.08.24
3a6fc79650745a02e9aec95f6492963e_listed
InventarnummerBAG_3001
MotivAnsicht von Schloss Tillowitz
Quelle / MediumNegativ
SammlungPoklekowski
Entstehung / Veröffentl.1936
3fa3e385446db52ca999d96ab6b61cbb_listed
Inventarnummer232630
MotivSchloss Tillowitz von SW
Quelle / MediumDia
SammlungKirk
Entstehung / Veröffentl.2006.09.06
41bd9c514d29212542af9dba81e6d7e9_listed
Inventarnummer232339
MotivSchloss Tillowitz von NO
Quelle / MediumNegativ
SammlungKirk
Entstehung / Veröffentl.2004.08.24
5f08aabb155a7851ea12560fb5eb4810_listed
Inventarnummer232629
MotivSchloss Tillowitz von SW
Quelle / MediumDia
SammlungKirk
Entstehung / Veröffentl.2006.09.06
740eea15381634653cf69cbbaf57ce9f_listed
Inventarnummer232632
MotivSchloss Tillowitz von W
Quelle / MediumDia
SammlungKirk
Entstehung / Veröffentl.2006.09.06
7bbd478d9aa5bd20b6b5337745f67e17_listed
Inventarnummer232631
MotivSchloss Tillowitz von SW
Quelle / MediumDia
SammlungKirk
Entstehung / Veröffentl.2006.09.06
829dbd99323adf982cbb370bae39e0e3_listed
Inventarnummer68284
MotivAnsicht von Schloss Tillowitz
Quelle / MediumGrafik
SammlungDuncker
Entstehung / Veröffentl.zwischen 1857 und 1883
a72d7335ee06f24d3b51acffbcfaf785_listed
Inventarnummer126164
MotivSchloss und Mühle in Tillowitz
Quelle / MediumPostkarte
Entstehung / Veröffentl.vor 1945
a738b08437d6f24fa38299154ac91d26_listed
Inventarnummer232633
MotivSchloss Tillowitz von W
Quelle / MediumDia
SammlungKirk
Entstehung / Veröffentl.2006.09.06
a84fba6913f085c5a1d553251e0d4e6f_listed
Inventarnummer232340
MotivSchloss Tillowitz von NO
Quelle / MediumNegativ
SammlungKirk
Entstehung / Veröffentl.2004.08.24
dd205c074b0d34a013abb23174c7e3ef_listed
Inventarnummer145553
MotivSchloss Tillowitz
Quelle / MediumPostkarte
SammlungGoettinger-Bildwerk
Entstehung / Veröffentl.vor 1917
e48797f659733e763b3245641709b701_listed
Inventarnummer232337
MotivSchloss Tillowitz von W
Quelle / MediumNegativ
SammlungKirk
Entstehung / Veröffentl.2004.08.24
ea9379a04380aadeeddc2736b68ec2c7_listed
Inventarnummer232338
MotivSchloss Tillowitz von W
Quelle / MediumNegativ
SammlungKirk
Entstehung / Veröffentl.2004.08.24
25 50 75