04869f7d14bc2248b965b79783a0cd79_listed
Inventarnummer244694
MotivGrundriss der katholischen Kirche Hundsfeld
Quelle / MediumTechnische Zeichnung
SammlungNBA
Entstehung / Veröffentl.1888.05.16
143f8b16a76409fec171bf8889e4a0a9_listed
Inventarnummer55912
MotivTaufstein der katholischen Pfarrkirche Breslau-Hundsfeld
Quelle / MediumFoto
SammlungNBA
Entstehung / Veröffentl.1933
313abade3ef52f02d23b8c57e01d1279_listed
Inventarnummer55911
MotivKatholische Pfarrkirche Breslau-Hundsfeld von NW
Quelle / MediumFoto
SammlungNBA
Entstehung / Veröffentl.vor 1945
8fe7fc4b38e60c2d35746e93012c9fbe_listed
Inventarnummer244695
MotivZwei Grundrisse der katholischen Pfarrkirchen Breslau-Hundsfeld und Breslau-Neukirch
Quelle / MediumTechnische Zeichnung
SammlungNBA
Entstehung / Veröffentl.1933.11.
25 50 75