3290127a5a97cd2398d9419143ebea2b_listed
InventarnummerP 3861 AUS5
MotivKynast, Burg (Ausschnitt aus dem Sammelbild P 3861: Warmbrunn und seine Umgebungen)
Quelle / MediumGrafik
SammlungHaselbach
332455f248bb3d3b4ccac0f4d753ebe9_listed
InventarnummerP 2832
MotivKynast, Burg
Quelle / MediumGrafik
SammlungHaselbach
Entstehung / Veröffentl.um 1820 (?)
333c26471e3ebf2ee10c026acd6b5ba0_listed
InventarnummerP 4621 AUS7
MotivKynast, Burg (Ausschnitt aus dem Sammelbild P 4621: Warmbrunn in Schlesien)
Quelle / MediumGrafik
SammlungHaselbach
335539659442f5bc793956f825e7d0e4_listed
Inventarnummer58758
MotivTietzes Hotel in Hermsdorf unterm Kynast
Quelle / MediumNegativ
SammlungHansa-Luftbild
Entstehung / Veröffentl.1929.10.
34a990752f4a0e1b4cece59386bbf84c_listed
Inventarnummer141688
MotivBurg Kynast bei Hermsdorf u. K.
Quelle / MediumPostkarte
SammlungGoettinger-Bildwerk
Entstehung / Veröffentl.vor 1927
353535dbb256ceff17a2d4af71e09544_listed
Inventarnummer108454
MotivBurg Kynast bei Hermsdorf
Quelle / MediumPostkarte
Entstehung / Veröffentl.vor 1945
363df4b07821ae51a50b6acecb209368_listed
Inventarnummer141677
MotivHauptburghof der Ruine Kynast bei Hermsdorf u.K. mit Staupsäule
Quelle / MediumPostkarte
SammlungGoettinger-Bildwerk
Entstehung / Veröffentl.vor 1927
3ae55e744caf2c6ad51d57f8ad5e8724_listed
Inventarnummer141682
MotivBurg Kynast bei Hermsdorf u. K.
Quelle / MediumPostkarte
SammlungGoettinger-Bildwerk
Entstehung / Veröffentl.vor 1945
3c36b87cb217dca2225ad849e7c4f85e_listed
Inventarnummer77298
MotivAnsicht der Burgruine Kynast
Quelle / MediumZeichnung
Entstehung / Veröffentl.1825.08.18
3d8f4b934c02c73b43f8cc485212844a_listed
Inventarnummer140694
MotivStraßenansicht Hermsdorf u. K. mit Hotel Tietze
Quelle / MediumPostkarte
SammlungGoettinger-Bildwerk
Entstehung / Veröffentl.vor 1930
3dcfc37e0c41c581f1c8252f59b3d917_listed
Inventarnummer108218
MotivAnsicht der Burg Kynast bei Hermsdorf
Quelle / MediumPostkarte
Entstehung / Veröffentl.vor 1929.07.29
3f344b1a3dcb12b66630657847cbe296_listed
Inventarnummer141705
MotivBurgruine Kynast bei Hermsdorf u. K.
Quelle / MediumPostkarte
SammlungGoettinger-Bildwerk
Entstehung / Veröffentl.vor 1945
3f45a5e2121cdee7c1aecc0aaea37e44_listed
InventarnummerBAG_1681
MotivAnsicht eines Kapellenerkers der Burg Kynast
Quelle / MediumNegativ
SammlungPoklekowski
Entstehung / Veröffentl.1932
3fadeb53085e817ba493de77579f1147_listed
Inventarnummer140703
MotivAmtsgericht Hermsdorf u. K.
Quelle / MediumPostkarte
SammlungGoettinger-Bildwerk
Entstehung / Veröffentl.vor 1932
4060b5d3055c10d816846930142745eb_listed
InventarnummerL 210
MotivKynast, Burg
Quelle / MediumGrafik
SammlungHaselbach
Entstehung / Veröffentl.um 1820/30
40c9b2c474a75bc5a088609e598dcaeb_listed
Inventarnummer140684
MotivBrettermühle bei Hermsdorf u. K.
Quelle / MediumPostkarte
SammlungGoettinger-Bildwerk
Entstehung / Veröffentl.vor 1945
40f4f5de47fed1e247c61289d7e1f20a_listed
InventarnummerL 480
MotivKynast, Burg
Quelle / MediumGrafik
SammlungHaselbach
Entstehung / Veröffentl.um 1840
4200d994e65bf09e4d58b892b34258cc_listed
InventarnummerP 293
MotivKynast, Burg
Quelle / MediumGrafik
SammlungHaselbach
Entstehung / Veröffentl.1806
42234957e77ff3de743ae3d1bfeb72e0_listed
Inventarnummer141666
MotivBurgaufgang zum Kynast bei Hermsdorf u. K.
Quelle / MediumPostkarte
SammlungGoettinger-Bildwerk
Entstehung / Veröffentl.vor 1945
427b2af82e818427af1468d0bb4111a0_listed
InventarnummerP 2742
MotivKynast, Burg
Quelle / MediumGrafik
SammlungHaselbach
42a24b9420ea05537ae65d60faa47c2f_listed
InventarnummerL 196
MotivKynast, Burg
Quelle / MediumGrafik
SammlungHaselbach
4430cc9529c8424b812ddc6bc8660d87_listed
Inventarnummer140697
MotivArnolds Café "Süßes Löchel" in Hermsdorf u. K.
Quelle / MediumPostkarte
SammlungGoettinger-Bildwerk
Entstehung / Veröffentl.vor 1926
451384a1d19619e52dbaf626e25270c0_listed
Inventarnummer141680
MotivBurg Kynast bei Hermsdorf u. K.
Quelle / MediumPostkarte
SammlungGoettinger-Bildwerk
Entstehung / Veröffentl.vor 1929
489b7c97877e1ae6a3416f2895684d00_listed
Inventarnummer89288
MotivAnsichten der Burgruine Kynast bei Hermsdorf
Quelle / MediumPostkarte
Entstehung / Veröffentl.vor 1945
48f35a33f4587d06c0892909d4ebd25d_listed
Inventarnummer145923
MotivKriegerdenkmal Burg Kynast
Quelle / MediumPostkarte
SammlungGoettinger-Bildwerk
Entstehung / Veröffentl.vor 1945
4a2e22a869a12c8411953d9c1ac68282_listed
Inventarnummer58759
MotivTietzes Hotel in Hermsdorf unterm Kynast
Quelle / MediumNegativ
SammlungHansa-Luftbild
Entstehung / Veröffentl.1929
4b92cf4df366a26bbe7e65e337f579ae_listed
Inventarnummer821_KX
MotivKynast, Burg
Quelle / MediumGrafik
SammlungHaselbach
Entstehung / Veröffentl.um 1824
4bd2a982604f551ee3b4096d6ed2da77_listed
Inventarnummer141699
MotivBurg Kynast bei Hermsdorf u. K. von O
Quelle / MediumPostkarte
SammlungGoettinger-Bildwerk
Entstehung / Veröffentl.vor 1927
4c32cf02ed45e54188087acfea9c5dc7_listed
Inventarnummer140693
MotivTietze's Hotel in Hermsdorf u. K. im Winter
Quelle / MediumPostkarte
SammlungGoettinger-Bildwerk
Entstehung / Veröffentl.vor 1911
4ecdebd59543039b946690a91c64c541_listed
InventarnummerP 3101
MotivKynast, Burg
Quelle / MediumGrafik
SammlungHaselbach
Entstehung / Veröffentl.1. Viertel 19 Jh.
4f2a832455d94082d400d0b43dbc5938_listed
InventarnummerP 154
MotivKynast, Burg
Quelle / MediumGrafik
SammlungHaselbach
Entstehung / Veröffentl.um 1880
5097be05fa5e251951a0c1ae3bd3d038_listed
InventarnummerAH 178
MotivKynast, Burg
Quelle / MediumZeichnung
SammlungHaselbach
Entstehung / Veröffentl.um 1854-1862
528f138d8c771e621d0df247a93108f4_listed
InventarnummerP 2743
MotivKynast, Burg
Quelle / MediumGrafik
SammlungHaselbach
Entstehung / Veröffentl.1827
5307cac9597be1d8f4e27ca29cdd02f7_listed
Inventarnummer180276
MotivBurgruine Kynast mit Hermsdorf
Quelle / MediumPostkarte
Entstehung / Veröffentl.vor 1945
5335aed7bb5b6a00f15843f6bd34c3d3_listed
InventarnummerL 204
MotivKynast, Burg (zwei Ansichten auf einem Blatt)
Quelle / MediumGrafik
SammlungHaselbach
577ead05ec6191e58dae620732115b19_listed
Inventarnummer141700
MotivBurg Kynast bei Hermsdorf u. K. von O
Quelle / MediumPostkarte
SammlungGoettinger-Bildwerk
Entstehung / Veröffentl.vor 1941
58ffb9a8a6d500f4b0043cce4d2d4581_listed
InventarnummerP 4303 AUS23
MotivKynast, Burg (Ausschnitt aus dem Sammelbild P 4303: Erinnerung an das Riesengebirge)
Quelle / MediumGrafik
SammlungHaselbach
Entstehung / Veröffentl.um 1840
5c08e7f3c943d427911a91a63ff644df_listed
Inventarnummer141724
MotivAnsicht der Burg Kynast bei Hermsdorf u. K.
Quelle / MediumPostkarte
SammlungGoettinger-Bildwerk
Entstehung / Veröffentl.vor 1929
5c1e449d86e99c47834f636500f7102c_listed
Inventarnummer58948
MotivBurg Kynast b.Hermsdorf
Quelle / MediumNegativ
SammlungHansa-Luftbild
Entstehung / Veröffentl.1929.10.
5c7eb52dd01eaa8926cc2d4f3d4cdd5f_listed
Inventarnummer68338
MotivAnsicht von Burg Kynast
Quelle / MediumGrafik
SammlungDuncker
Entstehung / Veröffentl.zwischen 1857 und 1883
25 50 75